Taiteen perusopetus

Cat People Tanssikoulu toteuttaa tanssin taiteenperusopetusta Joensuussa. Opetus perustuu tanssikoulun yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelmaan, jonka on hyväksynyt Joensuun kaupunki. Cat People tanssikoulun opetussuunnitelma on osa Joensuun kaupungin taiteen perusopetussuunnitelmaa, joka käsittää kaikki kaupungissa opetettavat taiteen perusopetukseen kuuluvat taiteenlajit.

Suomessa on taiteenperusopetusjärjestelmä, joka perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta. Opetushallitus on laatinut taiteen perusopetuksen opetussuunitelman perusteet, jonka pohjalta yksittäiset opetuksen toteuttajat laativat omat opetussuunitelmansa. Joensuun kaupunki on hyväksynyt Cat People Tanssikoulun opetussuunnitelman ja myöntänyt tanssikoululle tanssin yleisen ja laajan oppimäärän toteuttamisluvan kesäkuussa 2018. Joensuun kaupunki tukee opetuksen antamista vuosittain jaettavalla avustuksella.

Tanssin taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää tanssinopetusta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tanssikoulu huolehtii opetussuunnitelman mukaisesti oppilaan etenemisesta tasolta toiselle vuosittain. Opetusta arvioidaan niin toteuttajan kuin järjestäjänkin toimesta jotta opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet toteutuvat. Koulussa työskentelevät opettajat ovat joko ammattikoulutuksen saaneita tanssipedagogeja tai muun ammattipätevyyden omaavia opettajia.

Tanssin taiteenperusopetuksen oppimääriä on kaksi. Yleinen oppimäärä käsittää 500h ja laaja oppimäärä 1300h opetusta. Yleinen oppimäärä tähtää tanssin ja harrastamisen ilon löytymiseen ja perustaitojen kehittymiseen yleisellä tasolla. Laajan oppimäärän opinnot ovat pidemmälle tähtääviä ja tavoitteellisia ja niistä valmistuttuaan oppilas voi halutessaan suunnata tanssialalle. Kun oppilas on saanut oppimäärään edellytettävät opinnot tehtyä, hän saa opinnoistaan todistuksen.

Oppimäärien tavoitteisiin ja sisältöihin voi tarkemmin tutustua tanssikoulun opetussuunnitelmassa, joka löytyy oheisesta linkistä.

Lue lisää taiteen perusopetuksesta Joensuussa >>