Nykytanssi Joensuu

Nykytanssi

Nykytanssin peruselementtejä ovat luonnollinen liike, oman kehon tietoisuus, improvisaatio ja tanssitekniikka. Nykytanssissa harjoitellaan liikkeen tuottamista voiman, tilan ja ajan näkökulmista. Lajille tyypillisiä sisältöjä ovat lattiatekniikka ja akrobatia sekä laajat, tilassa liikkuvat liikesarjat. Nykytanssissa luovuus ja yksilöllisyys on keskeistä.

Ikäryhmät

+9v.
12-16v.
Aikuiset

Tuntien tasot

Syksyllä 2023 alkavat ryhmät:
keskitaso

keski-jatko
Aikuiset avoin
Aikuiset jatko

Nykytanssi alkeet yli 9v.

Aloittelevien tanssijoiden ryhmä. Tunneilla tutustutaan nykytanssitekniikkaan keskilattialla, lattiatasossa ja tilassa liikkuen. Harjoitellaan rytmittämään liikettä musiikkiin, mutta myös ilman musiikkia. Omaa luovuutta kehitetään erilaisten improvisaatioharjoitteiden avulla.

Nykytanssi alkeisjatko-keskitaso

Tiinan nykytanssissa keskitytään sekä oman kehon liikkeen löytymiseen että nykytanssin perusteiden harjoittelemiseen. Tunnit koostuvat lämmittelystä, tekniikka-sarjasta, improvisaatiosta, liikkuvista askel sarjoista, lattiatekniikasta sekä koreografiasta. Tunneilla käytetään aikaa omien tanssien luomiseen ja esittämiseen. Koreografiassa yhdistellään improa ja tanssisarjoja. Tule kokeilemaan omaa liikettä ja koe minne se vie sinut. Tunti sopii tanssia 1-3 vuotta harrastaneille yli 12 vuotiaille. Ryhmä esiintyy tanssikoulun oppilasnäytöksissä ja muissa tilaisuuksissa.

Nykytanssi aikuiset jatko

Kallen tunti keskittyy kokonaisvaltaiseen keholliseen ajatteluun, jossa erilaisia somaattisia menetelmiä (esimerkiksi hengitys) hyödynnytetään liikkeellisessä työskentelyssä. Tunti koostuu ohjatusta improvisaatiosta, jossa tutkitaan laajempia tanssillisia teemoja sekä liikkeellisestä työskentelystä (liikesarjat ja koreografia), joissa hyödynnetään näitä teemoja. Käytännössä tunti koostuu virittäytymisestä ja lämmittelystä, kulloisenkin aihealueen fyysisestä työstämisestä sekä liikkeellisestä työskentelystä.

Kalle on joensuulainen tanssija ja on innostunut monipuolisesti tanssijan työstä sekä yhdessä oppimisesta. Tunneilla tanssitaan liikesarjoja ja työskennellään erilaisiin musiikkeihin Eminemistä klassiseen, tehdään lattiatekniikkaa välillä akrobaattisesti, välillä kevyesti hengitellen ja työstetään erilaisia tanssillisia tilassa liikkuvia liikesarjoja.